ITmix.cz logo

Chytré hodinky Garmin – základní přehled funkcí

Forerunner, Fénix, Venu, EPIX, Instinct – různé modelové řady s různým zaměřením, které však mají přece jen něco společného. Jsou to základní funkce, se kterými se setkáte u většiny hodinek Garmin. My se proto dnes spolu podíváme na zdravotní, lifestylové a sportovní funkce, na které se můžete těšit bez ohledu na zvolenou modelovou řadu.

Funkce pro monitorování zdraví

Jedná se o funkce, které slouží ke sledování vašich základních fyziologických funkcí a dalších parametrů spojených se zdravím. Právě díky těmto funkcím jsou hodinky Garmin vhodné nejen pro sportovce, ale i uživatele, kteří se zajímají o zdravý životní styl. V následující kapitole si přiblížíme funkce tohoto druhu, se kterými se setkáte u mnohých modelů hodinek Garmin.

Sledování tepu

Monitorování srdečního tepu je zásadní metrikou pro odhad a výpočet dalších důležitých údajů nejen v souvislosti s vaším zdravím, ale také tréninkem (Body Battery, skóre stresu, dýchání, saturace krve). Kontinuální měření srdečního tepu můžete samozřejmě deaktivovat. Zároveň můžete nastavit upozornění na abnormálně vysokou nebo nízkou srdeční frekvenci. Prahové hodnoty lze manuálně upravit.

Srdeční tep je klíčový parametr pro posouzení srdeční funkce a výkonnosti. Se zvyšující se zátěží většinou tep stoupá a po uklidnění zase klesá. Příliš vysoké nebo naopak příliš nízké hodnoty mohou být pro náš organismus nebezpečné. Avšak v případě, že netrpíte žádným kardiovaskulárním onemocněním, vaše srdce by nemělo dosáhnou “nebezpečné” frekvence. Pokud ale jsou vaše maximální a minimální hodnoty změněny z důvodu jakéhokoli onemocnění, můžete na ně díky upozorněním hodinek pohotově reagovat.

Měření srdečního tepu je spojeno s variabilitou ST, kterou si popíšeme níže, a klidovou frekvencí (KST). Nižší klidový tep je většinou ukazatelem lepší zdatnosti, vyšší kvality spánku a nízké úrovně stresu.

Stav VST

Naše srdce pracuje s určitou frekvencí, která je dána autonomním nervovým systémem. Mezi každým úderem srdce je tím pádem přestávka, jejíž délka je závislá na různých faktorech. Odchylky mezi údery jsou pro naše tělo přirozené, a to hlavně v době klidu a odpočinku. V případě, že se vaše tělo dostane do napětí nebo fyzického zatížení, resp. zvýší se vaše srdeční frekvence, váš tep začne být pravidelnější. S vyšší frekvencí tak klesá variabilita srdečního tepu.

Během spánku, odpočinku nebo při klidných každodenních aktivitách by měly být tím pádem hodnoty vyšší. V případě, že hodnoty klesají například během spánku, mohou být ukazatelem jeho nižší kvality a podkladem pro jeho detailnější analýzu či změnu spánkových návyků.

Vyšší variabilita srdečního tepu znamená většinou kvalitnější spánek
Vyšší variabilita srdečního tepu po spánku vypovídá většinou o jeho vyšší kvalitě

Dýchání

Frekvence našeho dýchání je mimo jiné ovlivněna naší tělesnou zátěží. Frekvence dýchání stoupá přímo úměrně s množstvím výkonu nebo trváním jeho podávání. V období klidu by měla být tím pádem frekvence nižší, což je indikátorem dobrého fyzického zdraví. Klidová dechová frekvence se u zdravých dospělých pohybuje mezi 12 až 20 nádechy za minutu. Výrazné výkyvy od těchto hodnot mohou být pak ukazateli zhoršení zdravotního stavu nebo nervového vypětí.

Hodinky Garmin, které měří vaši dechovou frekvenci, nabízejí také dechová cvičení, pomocí kterých si můžete trénovat dechovou techniku, podpořit své soustředění nebo si dopřát trochu odpočinku. Během těchto aktivit hodinky zobrazují kroky, které máte provést (nádech, zadržet dech, výdech atd.).

Okysličení krve (saturace)

Pulzní oxymetr patří mezi senzory, se kterým se setkáte především u hodinek Garmin vyšších kategorií. Oxymetr měří okysličení krve, které je následně procentuálně vyhodnoceno. Hodinky mají oxymetr ve výchozím nastavení vypnutý a tak můžete svou hodnotu okysličení získat jen když měření aktivujete. V nastavení najdete také režimy pro měření jen během spánku nebo kontinuálně celý den.

Fyziologické hodnoty saturace se u dospělých pohybují od 95 do 100 %. Saturace může klesat při různých onemocněních či kritických stavech, které vyžadují neodkladnou zdravotní péči. Mimo kritických stavů, které vyžadují oxygenoterapii, by se člověk neměl dostat mimo fyziologické hodnoty.

Monitor stresu (Skóre stresu)

Pod pojmem stres si většina z nás představí jistou formu nervového vypětí. V pojetí hodinek Garmin ale jde spíše o zatížení organismu, za kterým se skrývá více proměnných než jen stav vašeho nervového systému. V případě, že hodinky nemonitorují žádnou aktivitu a jsou nasazeny na zápěstí, určují na základě variability srdečního tepu (VST) skóre stresu. Výsledkem je hodnota od 0 do 100, přičemž nejvyšší hodnota svědčí o největším zatížení.

Skóre je ve velké míře ovlivněno odpočinkem, množstvím a kvalitou spánku, konzumací jídla, pitím alkoholu nebo blížící se virózou. Díky skóre stresu můžete lépe přizpůsobit nejbližší trénink. V případě příliš vysokých hodnot je tak vhodné zvolit odpočinek nebo jen mírnější zátěž.

V případě, že zahájíte intenzivní trénink, aniž by byla vaše klidová zátěž nízká, může mít váš trénink kontraproduktivní dopad. Ať už trénujete kvůli zlepšení kondice, spálení kalorií nebo blížícímu se závodu, zvolený cíl může být při předchozím stresovém zatížení mnohem obtížněji dosažitelný.

Body Battery

Funkce Body Battery je do jisté míry zjednodušením stresového skóre. Míra vašeho zatížení je v tomto případě převedena do indexu, který představuje množství vaší zbývající fyzické energie během dne. Po nočním spánku bývají hodnoty pochopitelně nejvyšší a během dne postupně klesají. Podobně jako Skóre stresu i hodnoty Body Battery vám umožní lépe odhadnout náročnost plánovaného tréninku či sportovní aktivity.

Hodnoty odrážejí váš výkonnostní potenciál. Čím více jsou vaše „baterky nabité“, tím větší výkon dokážete vynaložit a tím efektivnější pro vás bude náročnější trénink. V případě, že zvolíte navzdory nízkým hodnotám náročný trénink, může být pro vás mnohem namáhavější a ve výsledku nemusí být pro tělo tak přínosný jako trénink při vyšších hodnotách.

Monitor ženského zdraví

Sledování ženského zdraví je doménou především dámských chytrých hodinek. Do této kategorie patří bezpochyby několik modelů z portfolia Garmin. K tomu, aby bylo možné tuto funkci používat, je třeba zvolit v aplikaci Garmin Connect (záložka Nastavení – Nastavení uživatele) pohlaví “žena”.

Pomocí hodinek budete moci sledovat průběh vašeho cyklu, vždy budete mít po ruce přehledný kalendář s jednotlivými fázemi cyklu a pomocí několika stisknutí nebo dotyků si budete moci zaznamenat doprovodné jevy spojené s cyklem (bolesti, změny nálady atd.).

Monitor spánku

Monitorování spánku je doménou drtivé většiny chytrých hodinek a sporttesterů Garmin. Setkali jsme se s ní také u hodinek Forerunner 55, které jsou určené pro méně náročné uživatele. V případě, že budete hodinky nosit i během spánku, získáte díky této funkci zpětnou vazbu k průběhu vašeho spánku. Hodinky sledují délku spánku, jeho kvalitu a trvání jednotlivých spánkových fází (REM, hluboký,...). V případě, že jsou hodinky vybaveny oxymetrem, můžete si během spánku měřit také okysličení krve.

Kalorická spotřeba

Množství přijatých a spálených kalorií ovlivňuje řadu fyziologických procesů v našem těle. Patří mezi ně mimo jiné i kolísání naší tělesné váhy. Většina hodinek Garmin dokáže stanovit tzv. aktivní a pasivní kalorie. Aktivní kalorie je pojem označující spotřebu energie během fyzických aktivit. Pasivní kalorie na druhé straně popisují množství spálené energie mimo sportovní aktivity, resp. v klidu a během odpočinku.

Pro odhad pasivních kalorií využívají hodinky data jako věk, tělesná váha a výška. Výsledná hodnota je mírně navýšena o kalorie, které spálíte během „sedavých aktivit“ a menších pohybů. V případě aktivních kalorií berou hodinky v úvahu i intenzitu aktivity, její druh a srdeční frekvenci.

Množství spálených kalorií může být cílem celého tréninku nebo jen některých jeho etap. Více informací o tvorbě vlastních tréninků naleznete v kapitole níže.

Zatímco odhad spálených kalorií patří mezi rozšířené funkce hodinek Garmin, jejich zaznamenání po konzumaci jídel či pití nápojů není dosud možné.

Krokoměr

Pro sledování počtu kroků využívají hodinky vestavěný akcelerometr. Hodinky vám pro každý den určí doporučené množství kroků, které by mělo mít na vaše zdraví pozitivní účinek. Předvoleným cílem prvního dne je 10 000 kroků a každý další cíl je následně určen na základě počtu provedených kroků v předchozí den. Jinými slovy to, kolik kroků se vám podaří v jeden provést, ovlivní doporučený cíl na další den. Denní množství kroků můžete samozřejmě nastavit také manuálně.

Lifestyle funkce

V následující kapitole vám představíme základní funkce, kterými vám hodinky usnadní nebo zpříjemní nejen váš každodenní život, ale také sportovní aktivity. Kromě důležitých údajů ohledně vašeho zdravotního stavu vás hodinky informují o počasí, umožní vám provádět bezkontaktní platby a zobrazí upozornění z chytrého telefonu.

Ranní zpráva

S ranní zprávou se setkáte především u modelů středních a vyšších tříd. Hodinky vám popřejí Dobré ráno, nabídnou vám stručný souhrn uplynulé noci a následujícího dne, informují vás o počasí a na závěr vás slovně motivují. Obsah ranní zprávy je nastavitelný a v nabídce naleznete možnosti jako:

 • připravenost k tréninku,
 • tréninky,
 • spánek,
 • stav VST,
 • počasí,
 • kalendář,
 • Body Battery,
 • cílový počet kroků
 • a minuty intenzivní aktivity.

Garmin Pay

Funkce Garmin Pay slouží k provádění bezkontaktních plateb pomocí chytrých hodinek prostřednictvím technologie NFC. Dříve než začnete s hodinkami platit, je zapotřebí, abyste údaje ze své platební karty zadali do aplikace Garmin Connect (záložka Garmin Pay). Spolu s kartou je nezbytné, abyste nastavili 4místné heslo pro aktivaci funkce. Zadání hesla hodinky požadují každý 24 hodin nebo vždy po jejich složení a opětovném nasazení.

Služba Garmin Pay nepodporuje všechny banky na našem území. Seznam podporovaných bank naleznete na stránkách výrobce.

Ovládání a přehrávání hudby

S funkcí ovládání hudby se setkáte u většiny chytrých hodinek Garmin. Pokud jste zvyklí během sportovních aktivit poslouchat hudbu z vašeho chytrého telefonu, pomocí hodinek můžete přeskakovat skladby, vracet se k nim, přerušovat je a ovládat hlasitost.

U modelů z vyšších řad, jako například Forerunner 255 Music, Fénix 7 či Forerunner 965, máte k dispozici i interní úložiště určené k ukládání skladeb pro offline poslech na bezdrátových sluchátkách či Bluetooth reproduktorech. Do hodinek je můžete vkládat buď ve formátu .mp3 přes počítač, nebo pomocí streamovacích aplikací jako Spotify a Deezer.

Notifikace

Možnost zobrazit notifikace spárovaného chytrého telefonu je dostupná napříč celým portfoliem Garmin. Detailnost a délka textu, kterou hodinky zobrazí je závislá na technologii a rozměrech displeje. Upozornění jsou dostupná pouze v případě, že jsou chytré hodinky v dosahu Bluetooth signálu vašeho chytrého telefonu.

Některé modely nabízejí kromě zobrazení i možnost odpovídat na notifikace. K tomuto účelu slouží výrobcem definované odpovědi v češtině nebo vámi nastavené zprávy v aplikaci Garmin Connect. Tato možnost je ale dostupná jen v případě, že jsou hodinky spárovány s telefonem se systémem Android.

Počasí

Zobrazení aktuálního počasí a předpověď jsou doménou téměř všech chytrých hodinek Garmin. Funkce je závislá na GPS lokalizaci vašeho chytrého telefonu a je dostupná pouze v případě, jsou hodinky v dosahu Bluetooth signálu. Některé  z hodinek nabízejí kromě základních informací jako hodinová a denní předpověď, pocitová teplota, vlhkost a směr větru také pokročilé údaje jako rosný bod a UV index. U modelů jako Garmin EPIX Pro 2 se setkáte také s radarovými informacemi (oblačnost, srážky, teplota, vítr).

Sportovní funkce

Jednou z nejstarších modelových řad Garmin jsou chytré hodinky a sporttestery Forerunner. Přesto patří i ostatní modely portfolia mezi spolehlivé společníky pro rekreační i profesionální sportovce. Řada sportovních funkcí je společná pro většinu hodinek napříč všemi cenovými kategoriemi.

VO2 Max

Hodnota VO2 max popisuje maximální objem kyslíku, který dokáže vaše tělo spotřebovat během jedné minuty. Jedná se tak v podstatě o ukazatel, který popisuje vývoj vaší dlouhodobé fyzické kondice. Zvyšování VO2 max je většinou determinantem zlepšující se zdatnosti. Hodinky Garmin pro její odhad využívají analýzu Firstbeat, která se opírá o několik parametrů vašeho tréninku.

Přestože odborná veřejnost považuje laboratorní plynometrické měření za jedinou přesnou metodu zjištění VO2 max, hodinkami odhadovaná hodnota pro vás může být velkým přínosem. Pokud vás zajímá více informací o měření, odhadu a výpočtu VO2 max, přečtěte si náš detailní článek o této problematice.

Predikce závodních časů

Předpověď závodních časů využívá vašich dlouhodobých tréninkových výsledků a vývoje hodnoty VO2 max. Hodinky tímto způsobem odhadují vaše časy na 5 km, 10 km, půlmaraton a maraton. Každá z těchto predikcí je doplněna grafem, pomocí kterého můžete sledovat, jak se predikce vyvíjí v čase.

Zóny srdečního tepu (ST)

Snímač srdeční frekvence otevírá dveře celému spektru praktických metrik a výpočtů pro sportovce. Patří mezi ně zóny ST, které představují různé intervaly srdeční frekvence, které na sebe navazují. Každá zóna má z dlouhodobého hlediska pro váš trénink jiný význam. Zóny jsou automaticky počítány podle maximální tepové frekvence. Ta může být zadaná buď manuálně nebo hodinkami změřená automaticky. Hodinky z ní následně dopočítají následující zóny ST:

 • Zóna 1 (minimální zátěž), 50 – 60 % maxima – klidný trénink v odpočinkovém tempu. Trénink v této zóně zlepšuje průtokové vlastnosti srdce a podporuje využití kyslíku ve svalech.
 • Zóna 2 (snadná zátěž), 60 – 70 % maxima – pohodlný trénink s hlubším dýcháním, ale zachovaná schopnost vést rozhovory. Zóna je vhodná pro zotavovací trénink nebo základní trénink pro podporu kardiovaskulárního systému.
 • Zóna 3 (aerobní zátěž), 70 – 80 % maxima – střední tempo s obtížemi při vedení rozhovoru. Zóna ideální pro trénink kardiorespiračních funkcí (srdce a plíce) a zlepšování vytrvalosti (aerobní kondice).
 • Zóna 4 (prahová zátěž), 80 – 90 % maxima – rychlé tempo na hranici pohodlí s namáhavým dýcháním. Trénink v této zóně zlepšuje anaerobní kondici a laktátový práh.
 • Zóna 5 (maximální zátěž), 90 – 100 % maxima – velmi rychlé a po delší dobu neudržitelné tempo s obtížným dýcháním. Zóna je vhodná pro zvyšování výkonu, anaerobní kapacity a svalové vytrvalosti.

Zóny ST jsou dostupné kdykoli během tréninku nebo po jeho ukončení v analýze přímo v hodinkách a v aplikaci Garmin Connect. Podle toho, ve kterých zónách se váš trénink odehrává, můžete upravovat jeho intenzitu, délku a další důležité parametry.

V případě dlouhodobého tréninku při stejné intenzitě (např. stejná trasa běhu v přibližně stejném tempu), může dojít k tomu, že se trénink přesune do nižší zóny. Tím pádem se může trénink zlepšující kondici změnit na udržovací trénink a později až na regenerační. Laicky by se dalo říci, že při stejné zátěži se bude vaše srdce “méně namáhat”. Takový vývoj je tím pádem determinantem zlepšení vaší výkonnosti.

Doba regenerace

Naše tělo potřebuje po každém tréninku, fyzické a dokonce i psychické námaze dostatečné množství odpočinku. Během této regenerace získáváme novou energii a sílu ke zdolávání dalších výzev. V souvislosti s tréninkem má doba regenerace dramatický vliv náš další výkon. Pokud ale nemáte dostatek vstupních informací, je odhad délky regenerace velmi náročný.

Nesprávný odhad může způsobit, že trénink, při kterém jste podali výkon na hraně vašich sil, nebude mít očekávaný efekt. Hodinky Garmin vám v tomto ohledu výrazně usnadní práci. Vzhledem k množství údajů, které během tréninku analyzují, a k výkonnostním údajům dokážou odhadnout dobu regenerace. Kromě tréninkových dat hodinky využívají pro odhad také údaje o zdravotním stavu a životním stylu.

Tréninky

Přestože z celého portfolia hodinek Garmin jsou nejvíce sportovně zaměřené sporttestery Forerunner, i ostatní modelové řady nabízejí bohaté sportovní funkce. Patří mezi ně tréninkové režimy, které můžete vytvořit od základu a naplánovat téměř každý jejich detail. Nastavovat můžete různé druhy etap (zahřívání, odpočinek,...), trvání (čas, vzdálenost, spálené kalorie,...) a cíle.

Přímo v hodinkách jsou dostupné základní tréninkové plány
Přímo v hodinkách jsou dostupné základní tréninkové plány

Kromě vlastních tréninků máte v aplikaci Garmin Connect k dispozici knihovnu tréninků a tréninkových plánů, které můžete stáhnout do hodinek. Plány jsou k dispozici pro běžecké a cyklistické aktivity.

Autor: Martin Dajča
Autor: Martin Dajča
Rád tlumočím své zkušenosti a komplexní myšlenky do srozumitelné řeči pro spotřebitele a spotřebitelky. Ve svém volném čase se věnuji běhu, cyklistice a výletům po svém okolí. V mém portfoliu proto naleznete recenze chytrých hodinek, autokamer a mnohých dalších pomocníků do každodenního života.
Jak se vám líbil tento článek?
5/5 - (8 hodnocení)
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Recenze produktů

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram