ITmix.cz logo

Recenze: náramek Elonga – zkušenosti po měsíci používání

Silné stránky
 • Přehledná aplikace
 • Intuitivní ovládání
 • Široká nabídka sportů
 • Praktické týdenní plány
 • Hodnocení funkčního věku
Slabé stránky
 • Nemožnost opakovat měření
 • Nepřesnost měření
 • Neznámá úroveň nabití

Snažím se vést zdravý životní styl, který je neoddělitelně spojen s dostatkem pohybu a odpočinku. Často se však ptám, jak dlouho mám plavat nebo jak daleko mám běhat, abych to „nepřepálil“. Jsou dny, kdy se ráno budím odpočatý a jindy se mi ani nechce vylézt zpod peřin. Je to jen můj pocit, který stačí překonat, nebo se v mém těle opravdu něco děje a měl bych raději trénink zmírnit?

Právě tyto otázky se snaží zodpovědět senzor Elonga a jeho aplikace v chytrém telefonu. S tímto tandemem jsem fungoval více než měsíc, během něhož jsem se snažil cvičit a odpočívat podle doporučení aplikace. V recenzi vám přiblížím moje zkušenosti s náramkem, čím se Elonga liší od chytrých hodinek a na co si během měření dávat pozor.

Nejčastější dotazy a odpovědi

K čemu slouží náramek Elonga?

Optický snímač Elonga slouží k hodnocení připravenosti uživatele na fyzickou zátěž. Výsledky měření jsou zpracovány spektrální analýzou, na jejímž základě získá uživatel tři základní údaje – Regenerace, Stres a Readiness.

Jak se Elonga používá?

Snímač vyžaduje během dne jedno měření, které má probíhat hned po probuzení. V ideálním případě trvá měření přibližně tři minuty. Může se však stát, že snímač nezachytí všechny po sobě následující tepové vlny, takže se může měření prodloužit.

Co vše Elonga nabízí?

Optický snímač má za úkol měřit tepovou frekvenci a dobu mezi jednotlivými údery srdce. V aplikaci jsou dostupné popisy hodnot, doporučení, vývoj Fitness skóre, průběh týdenního plánu či trendy jednotlivých metrik.

Co je snímač Elonga?

Dnešní doba patří nositelné elektronice (tzv. wearables). Mezi tyto přístroje patří hlavně chytré hodinky a fitness náramky. Množství údajů, které tyto přístroje zaznamenávají je stále větší.

U mnoha modelů je však přesnost měření diskutabilní a hodnotám často chybí kontext. Uživatel si proto musí často informace dohledávat sám, aby pochopil, co hodnoty znamenají, co se v jeho těle děje a jak by se měl aktuálnímu stavu přizpůsobit. Náramek Elonga nepatří mezi chytré hodinky ani fitness náramky a rozdíly mezi těmito zařízeními si popíšeme níže.

Náramek Elonga má podobu jednoduchého pouzdra bez displeje s látkovým řemínkem. Jediným ovládacím prvkem je tlačítko ON/OFF. O ostatní interakce sa pak stará aplikace v chytrém telefonu. Pouzdro obsahuje kromě snímače tepové frekvence, který je pro analýzu a doporučení stran životního stylu zásadní.

Elonga vyžaduje jedno ranní měření, na jehož základě, jak tvrdí výrobce, vyhodnotí fyzický a psychický stav uživatele. Podle zjištěných údajů je nastaven plán tréninků a doporučení. Pravidelné splnění cílů by mělo vést ke zlepšení fyzické kondice a oddálení stárnutí.

Během měření zaznamenává snímač variabilitu srdeční frekvence HRV (heart rate variability) na základě srdeční frekvence a RR intervalu (doba mezi jednotlivými údery srdce).

HRV je pak náramkem hodnoceno pomocí spektrální analýzy. Výsledná proměnlivost časového intervalu mezi údery srdce odráží poměr mezi odpočinkem (Regenerace) a stresovým zatížením (Stres). Tento poměr je označen jako Readiness, resp. připravenost k fyzické nebo jiné zátěži. Kromě toho monitoruje aplikace další dva parametry:

 • RHR (resting heart rate) – klidová tepová frekvence je ukazatelem kondice srdce.
 • Funkční věk – odráží schopnost organismu odolávat stresu a dalším náročným vnějším podnětům.

Regenerace a stres jsou podmíněny aktivitou parasympatiku a sympatiku

Měřená variabilita srdeční frekvence je výsledkem aktivity autonomního nervového systému. Tato část naší nervové soustavy se kromě jiného skládá ze dvou funkčních celků – sympatiku a parasympatiku.

Sympatikus je odpovědný za fyziologické reakce na stres jakéhokoli druhu. Zvyšuje tepovou frekvenci, rozšiřuje dýchací cesty, zpomaluje/zastavuje trávení, rozšiřuje zornice a mobilizuje energetické zásoby v organismu. Sympatikus jednoduše připravuje naše tělo k útoku nebo útěku, a to bez ohledu na vyvolávající podnět (kontakt s medvědem, těžká zkouška, hádka v práci).

Kde koupit Elonga
Elonga
Hodnocení
3.8/5

Parasympatikus je zodpovědný za opačné procesy. Tato část autonomního nervového systému je aktivní během odpočívání, kdy je člověk "mimo ohrožení života". Parasympatikus zpomaluje tepovou frekvenci, stimuluje trávení a tvorbu energetických zásob, zužuje dýchací cesty atp.

V aplikaci Elonga je aktivita sympatiku vyjádřena jako Stres a aktivita parasympatiku jako Regenerace. Výsledný poměr těchto aktivit je označen jako zmiňovaná hodnota Readiness. Pokles Readiness je spojen s vyšší stresovou zátěží jakéhokoli druhu nebo se zhoršením kvality regenerace. Nárůst Readiness je zase ukazatel dostatečného odpočinku a regenerace nebo zmírnění stresového zatížení.

Přestože Elonga nenabízí hlubší analýzu psychického stavu, vybízí uživatele k aktivnější životu. Mnohé analýzy a studie prokázaly, že sport má pozitivní vliv na naše mentální zdraví. S Elongou tak můžete dosáhnout zlepšení vašeho psychického stavu, není to ovšem pravidlem.

Chytré hodinky vs. Elonga

Jak jsem zmínil v kapitole výše, náramek Elonga vyžaduje jediné měření za den, které trvá zpravidla 3 až 5 minut. Na základě měření doporučí aplikace délku a intenzitu aktivity, která spadá do předem připraveného plánu. Pokud se uživateli podaří cíle naplnit, stoupne jeho Fitness skóre, což je ukazatelem zlepšující se kondice.

Chytré hodinky fungují na odlišném principu a nabízí mnohem širší spektrum funkcí. K tomu, aby byla jejich měření co nejpřesnější a případná doporučení co nejrelevantnější, je potřeba, aby je uživatelé nosili podle možností nepřetržitě – v práci, během spánku nebo třeba při sprchování. Většina hodinek a fitness náramků dokáže monitorovat sportovní aktivity, stresovou zátěž, kvalitu spánku, množství spálených kalorií a podobně. Ve srovnání s náramkem Elonga proto mají v tomto ohledu výhodu.

Náramek Elonga využívá pouze jedno rychlé měření, během něhož má uživatel nehybně ležet a na základě kterého počítá připravenost k tréninku, stres, regeneraci, biologický věk. Elonga vám nezakreslí váš běžecký trénink do map, ani s ní nezměříte aktuální tepovou frekvenci a už vůbec nezaplatíte v obchodě. Tyto dvě kategorie produktů jsou tak spíše komplementy, než substituty.

Design a kvalita zpracování

Hned po rozbalení jsem si všiml jednoduchosti náramku. Je to zkrátka plastová krabička na látkovém řemínku. Pouzdro je doplněno nápisem Elonga a tenkou vystoupenou čarou, pod kterou se ukrývá tlačítko ON/OFF. Vedle tlačítka prosvítá zpod krytu silná LED dioda. Když je senzor zapnutý bliká modře a během vypínání zase červeně.

Když jsem během testování vstával už za světla, dioda mi nepřekážela. V zimě, kdy je ráno dlouho tma, nebo v pořádně zatemněné ložnici může být dioda hned po probuzení nepříjemná nejen pro uživatele, ale také pro druhou osobu v ložnici.

LED dioda je velmi výrazná
LED dioda je velmi výrazná

Kromě příliš silné LED diody nemám z hlediska designu nebo kvality zpracování žádné výhrady. Řemínek je pohodlný, během používání se nezačal párat a jeho suché zipy držely spolehlivě.

Od teorie k vlastním zkušenostem: úvodní nastavení

Jelikož snímač Elonga nepotřebuje pro své fungování displej, veškeré nastavení probíhá v aplikaci Elonga. Tu najdete v obchodě Google Play a App Store, takže je snímač vhodný pro uživatele iPhonů a také Androidů. Před prvním měřením je nutné zřídit uživatelský účet, a zadat základní informace o uživateli (datum narození, výška, hmotnost, frekvence kouření či pití alkoholu).

Úvodní nastavení pokračuje výběrem oblíbených aktivit pro střední a vysokou intenzitu. Kategorizace sportů nemusí vyhovovat každému – může se stát, že určitý sport praktikujete se střední intenzitou, ale výrobce jej umístil do kategorie vysoké intenzity a naopak. V případě, že vám nastavení preferovaných sportů nebude vyhovovat, můžete jej obnovit a sporty vybrat znova. V seznamech najdete klasické sporty jako běh, cyklistika, plavání a fotbal, ale také méně tradiční jako kickbox nebo veslování.

Na základě zadaných údajů a preferencí vytváří aplikace týdenní plány, které by se měl uživatel snažit splnit. Týdenní plány by se měly pravidelně měnit na základě měření. Dynamiku těchto plánů a jejich korelaci s předchozím výkonem vám přiblížím v kapitole níže.

Aplikace Elonga je přehledná a intuitivní

Snímač Elonga je určen pro co nejširší spektrum uživatelů, kteří by rádi zlepšili kvalitu svého života. Tomu je uzpůsobena i ovládací aplikace, která mě příjemně překvapila. Jsem totiž zvyklý na ovládací aplikace chytrých hodinek, které jsou ve srovnání s aplikací Elonga hůře graficky zpracovány, komplikovanější a méně přehledné.

Aplikace snímače je graficky dobře zpracovaná a přehledná. Popis měřených hodnot a doporučení je stručný a pochopitelný. Během používání senzoru pro mě byly informace v aplikaci dostatečné a pro pochopení jsem nemusel používat další zdroje.

Kde koupit Elonga
Elonga
Hodnocení
3.8/5

Senzor Elonga je ideální používat v kombinaci s hodinkami nebo náramkem

Elonga funguje mnohem spolehlivěji v tandemu s chytrými hodinkami nebo fitness náramkem. Tyto přístroje totiž většina uživatelů nosí během celého dne, takže záznamy aktivit a ušlých kroků jsou přesnější. Přesnější data v souvislosti s denními aktivitami znamenají přesnější analýzu v aplikaci Elonga.

Pokud jste uživatelem chytrých hodinek

Hodinkami nebo náramkem zaznamenaná data by měla být synchronizována s aplikací Google Fit nebo Apple Health, které data dále synchronizují do aplikace Elonga. V době testování (květen 2024) slouží pouze tyto dvě aplikace pro zadávání údajů o aktivitách do ovládací aplikace Elonga.

Pokud chytré hodinky nepoužíváte

Senzor lze samozřejmě používat i bez dalších přístrojů. V tomto případě sbírá Elonga nadále data z Google Fit a Apple Health, která se však do těchto aplikací nahrála jiným způsobem (měření telefonem službou Strava nebo jinými). Pokud své aktivity nijak nezaznamenáváte a výše uvedené aplikace nepoužíváte, můžete sporty do ovládací aplikace přidávat ručně, na základě kvalifikovaného odhadu. Mezi potřebné údaje patří:

 • druh aktivity,
 • trvání,
 • intenzita podle RPE škály.

Jak probíhá měření náramkem Elonga

Měření snímačem Elonga má probíhat ráno po probuzení ještě před tím, než se uživatel vystaví různým běžným stresorům (fyzický pohyb, plánování dne a podobně). Když jsem senzor začal používat, zahrnul jsem měření do své ranní rutiny.

První čtyři dny vás náramek poznává

Během prvních čtyř dnů probíhá „učící“ fáze. Toto období slouží k tomu, aby náramek získal referenční hodnoty zdravotního stavu uživatele. V této době nabízí aplikace jen hodnoty Regenerace a Stres. Na pátý den je analýza kompletní a s ní jsou k dispozici i doporučení. Já jsem v tomto období fungoval podle mých zvyklostí. Spával jsem 6 až 7 hodin a denně jsem absolvoval 30 minut středně intenzivního běhu. Hodnoty Regenerace se pohybovaly kolem 6/10 a Stres kolem 7/10.

Řemínek náramku je pohodlný
Řemínek náramku je pohodlný

Po učící fázi následují ostré měření s doporučením

Měření jsem absolvoval rovnou po probuzení. Jakmile mi zazvonil budík, nasadil jsem si senzor a spustil měření. Výsledkem byla většinou regenerace nad 7/10 a Readiness od 40 do 80/100. Stres byl ale nadále vyhodnocován nepříliš příznivými hodnotami nad 7/10. Jelikož spím přiměřeně dlouho a během dne se necítím výrazně vystresovaný, důvodem je pravděpodobně moje genetická predispozice, jak naznačuje aplikace, nebo nepřesnost měření.

Měření hned po probuzení doporučuje také sám výrobce. Máte-li tendenci opět usnout po prvním budíku a ulehnutí, ujistěte se, že máte nastaven druhý. Dávejte však pozor na to, aby další budík nepřerušil měření, které nelze po dokončení opakovat.

Ke spolehlivosti měření mám několik poznámek

Přestože některá měření odpovídala mým subjektivním pocitům po probuzení, častěji jsem se setkal s naměřenými hodnotami, které pocitu neodpovídaly. Kromě nižších hodnot Readiness mi aplikace určovala pravidelně o jeden až dva roky vyšší funkční věk (stran nepřízních poměrů regenerace/stres). Umístění náramku bylo podle pokynů výrobce, dodržoval jsem správný čas měření a snažil jsem se během dní omezovat stres, i když s ním běžně problém nemám.

Co se stalo, když jsem doporučení ignoroval?

Jelikož byly výsledky analýzy většinou odlišné od mých subjektivních pocitů po nočním spánku a během dne, rozhodl jsem se doporučení ignorovat a jen sledovat vývoj hodnot. Sportovní aktivity jsem zaznamenával pomocí aplikace Strava, která odesílá data do Google Fit.

Moje Fitness skóre pravidelně stoupalo, což pro mě bylo motivací k pokračování. V tomto režimu se mi několikrát podařilo dosáhnout hodnot Readiness nad 80, která byla způsobena lepší regenerací i přes nepříznivé hodnoty stresu.

Kde koupit Elonga
Elonga
Hodnocení
3.8/5

Měření Elongy během nemoci

Shodou okolností jsem během testování senzoru prochladl. Měření nadále probíhala a moje zdravotní problémy se odrážely na měřených hodnotách. Zhoršení mého stavu bylo patrné v analýze ještě v den, kdy jsem se cítil relativně normálně. Už tehdy mi aplikace doporučovala, abych zvolil spíše oddechové aktivity. Zhruba po týdnu se hodnoty začaly zlepšovat, což korelovalo s tím, jak jsem se cítil.

Jsou týdenní plány relevantní?

Mezi mé preferované sporty patří běh, cyklistika a plavání. Tyto aktivity většinou provádím se střední intenzitou. S vysokou intenzitou vykonávám příležitostně jen běh. Mé tréninky jsou tím pádem zaměřeny především aerobně. Netrénuji na žádný závod a sport je pro mě účinným nástrojem v rámci stress managementu.

Pokud byla ranní analýza příznivá a vyhodnotila moji regeneraci jako dostatečnou, doporučením bylo většinou 60 minut běhu, cyklistiky nebo plavání o střední intenzitě. V případě nejvyšších hodnot regenerace mi aplikace doporučila 30 minut běhu o vysoké intenzitě. Kdyby analýzy ve větší míře korelovaly s mými subjektivními pocity a mohl bych se pravidelně řídit doporučeními, týdenní plán by mi vyhovoval.

Během testování jsem absolvoval tři dlouhé cyklistické výjezdy (3-4 hodiny pohybu, 70-80 km, střední intenzita). Tyto výrazné odchylky od doporučených aktivit nijak neovlivnily následující týdenní plán.

Týdenní plány obsahují také kroky, které jsou považovány za aktivitu o nízké intenzitě a jsou součástí každého plánu. Během testování jsem pravidelně přesahoval cílový počet, což zaznamenala aplikace Google Fit. Ve vyhodnocení týdenního plánu jsem se dozvěděl, že jsem cílový počet kroků nesplnil, přestože jsem na domovské obrazovce viděl, že cíl je splněný. Asi se tedy jedná o nějakou chybu v aplikaci, kterou vývojáři jistě odstraní. Se stejným problémem se setkal i kolega při používání aplikace Apple Health.

Relevance týdenních plánů při anaerobním tréninku

Náramek testoval také můj kolega, který preferuje anaerobní cviky v posilovně o vysoké intenzitě. V jeho případě byla doporučení nevhodná a výrazně podceňovala jeho výkonnost. V případě, že by se řídil jen radami aplikace, subjektivně by u něj nedocházelo k žádnému zlepšení kondice.

I v případě anaerobního tréninku byly nové týdenní plány jen minimálně ovlivněny předchozím výkonem. Navzdory zadávání 80 minut weightliftingu (při 15minutovém doporučení) obsahoval nový týdenní plán jen 35 minut této aktivity. Pro kolegu to byla opět příliš krátká doba, takže se řídil svým obvyklým plánem.

Tento problém mi našeptává, že je náramek určen spíše pro méně zkušené sportovce, kteří zatím neumí dobře odhadnout míru a intenzitu zejména aerobních sportovních aktivit. U nich může skutečně dojít ke zlepšení. Pokud si ale náramek nasadí zkušený sportovec, který má v posilovně zažité sety a opakování, nemusí se mu náramek správně přizpůsobit.

Na co si dávat během měření pozor?

Moje první krůčky se senzorem Elonga nebyly nejlepší. Během prvních dnů se mi z neznámého důvodu měření několikrát přerušilo, protože senzor ztratil spojení s aplikací. Jelikož přerušení měření není doplněno upozorněním (vibrace nebo zvuk), nevěděl jsem o tom, dokud jsem nezkontroloval displej telefonu. Měření se tak prodloužilo z uvedených tří minut na šest a více. Postupem času se však tento problém vyřešil pravděpodobně tím, že jsem našel lepší polohu snímače na vnitřní straně předloktí. Většina dalších měření proběhla na první pokus.

K tomu, aby bylo možné spustit měření, je třeba na chytrém telefonu aktivovat Bluetooth a WiFi/mobilní data. Aplikace Elonga se bez připojení k internetu nespustí. Mimo civilizaci a signálu tím pádem měření nespustíte.

Senzor umožňuje provést měření jen jednou za den, což může být v některých situacích výrazným omezením. Po vydatném spánku a oddechovém dni se například stalo, že mi byly naměřeny hodnoty, které jsem považoval za přehnaně nízké. Opětovné měření nebylo možné, protože to aplikace neumožňuje.

V den, kdy došlo k této nesrovnalosti mě čekal plánovaný 80km výjezd na silničním kole. Podle analýzy jsem měl v tento den spíše odpočívat. Přesto jsem však vyrazil a můj výkon a pozdější zotavování nebyly žádným způsobem zhoršeny zjištěnou nízkou připraveností.

Správné načasování měření je důležité

Kromě měření dle doporučení výrobce jsem vyzkoušel také sérii pozdějších měření. Po probuzení jsem vstal, vyčistil zuby, připravil snídani a kávu. Před snídaní jsem si lehl a spustil měření. Míra regenerace se při těchto měřeních pohybovala kolem hodnoty 5/10 a stres mezi hodnotami 7 a 8/10. Hodnota Readiness nikdy nepřesáhla 30/100. Znamenalo to, že mé tělo nebylo zrovna nejlépe připraveno na další zátěž.

Měření má tím pádem probíhat v klidu. Pokud víte, že se během měření nebudete moci uvolnit a chvíli odpočívat, měli byste si tyto podmínky nejprve vytvořit a teprve potom měření spustit. Senzor samozřejmě počítá s menšími neočekávanými odchylkami, od kterých je záznam před vyhodnocením „očištěn“.

Výdrž baterie náramku a nabíjení

Náramek je samozřejmě vybaven baterií, jejíž úroveň nabití bohužel není známa. Ocenil bych kdyby byla v aplikaci zmínka o tom, jaká byla úroveň nabití během posledního měření. Žádný uživatel by určitě neocenil, kdyby se náramek během měření vybil, nebo kdyby se těsně před měřením dozvěděl, že je nejprve nutné jej nabít. Umístění náramku na nabíječku a čekání na nabití by samozřejmě představovalo stresor, který by měření jistě ovlivnil.

Náramek využívá k nabíjení USB kabel s proprietární koncovkou, který je součástí balení. Během nabíjení bliká dioda střídavě červenou a zelenou barvou. Jakmile je náramek nabitý na 100 %, dioda svítí zeleně.

Závěr – moje zkušenosti s používáním senzoru Elonga

Náramek Elonga jsem testoval více než měsíc a mé zkušenosti z používání jsou různorodé. Během dní, kdy náramek vyhodnotil moji připravenost jako dostatečnou a doporučil mi trénink, snažil jsem se stanovené cíle naplnit. Pokud náramek vyhodnotil můj stav jako méně příznivý a doporučil odpočinek, řídil jsem se spíše vlastním pocitem než náramkem. Jelikož měření tohoto druhu převažovala nad pozitivnějšími čísly, bylo pro mě náročné považovat tato data za směrodatná.

V situacích, kdy jsem očekával, že budou výsledky horší, se moje predikce většinou naplnily. Příkladem může být výše zmíněná nemoc nebo krátký spánek zapříčiněný ponocováním a brzkým vstáváním.

Kde koupit Elonga
Elonga
Hodnocení
3.8/5

Narazil jsem však i na momenty, kdy byly výsledky přesně opačné, než má očekávání. Před pravidelnými cyklistickými vyjížďkami si vždy dopřeji dostatek spánku a klidu. Během testování jsem měl tyto výjezdy dva a v obou případech mi ráno náramek doporučil odpočinek. Naopak v jiné ráno, kdy 7hodinovému spánku předcházela dvě velká 14° piva, jsem se vzbudil unavený a vyčerpaný, ale náramek mi stanovil Readiness na 92/100 a doporučil náročné aktivity.

Náramek Elonga proto doporučuji především méně zkušeným sportovcům, kteří se věnují aerobnímu tréninku a kteří zatím neumí přesně odhadnout intenzitu svého tréninku a délku regenerace. V tomto případě mohou mít měření motivační účel a mohou pomoci lépe odhadnout své síly.

Přínos náramku naopak nevidím u zkušených sportovců, kteří se věnují především anaerobním silovým aktivitám a mají dobře nastavené atributy tréninku, regeneraci a také stravu. V jejich případě může mít náramek problém nastavit laťku dostatečně vysoko pro subjektivní pocit zlepšování.

Pokud bych odhlédl od nepřesnosti měření, koncept jediného měření za den, na jehož základě mi aplikace doporučí aktivity, se mi velmi zamlouvá. Osobně nedám dopustit na analogové hodinky, které nosím každý den a v noci je odkládám na noční stolek.

Myslím si, že náramek Elonga a jeho 3minutová měření mohou v souvislosti se zlepšováním kondice a zdraví nahradit u některých uživatelů chytré hodinky. Záleží však na tom, jak konkrétně chytré hodinky uživatel používá.

Velký důraz ale dávám na kondici a zdraví, protože chytré hodinky mají nadále několik nezastupitelných rolí, které Elonga nemá ambici nahradit. Proto se používání náramku s hodinkami nevylučuje, právě naopak. Pomocí hodinek můžete přesněji zaznamenat sportovní aktivity, které jsou pro vývoj Fitness skóre zásadní.

Recenze: náramek Elonga – zkušenosti po měsíci používání
 • Přínos pro trénink
 • Kvalita zpracování
 • Komfort
 • Nabídka metrik
 • Přehlednost aplikace
 • Výdrž baterie
3.8

Náramek s jedním měřením denně pro hodnocení regenerace, stresu a připravenosti

Snažím se vést zdravý životní styl, který je neoddělitelně spojen s dostatkem pohybu a odpočinku. Často se však ptám, jak dlouho mám plavat nebo jak daleko mám běhat, abych to „nepřepálil“. Jsou dny, kdy se ráno budím odpočatý a jindy se mi ani nechce vylézt zpod peřin. Je to jen můj pocit, který stačí překonat, nebo se v mém těle opravdu něco děje a měl bych raději trénink zmírnit?

Právě tyto otázky se snaží zodpovědět senzor Elonga a jeho aplikace v chytrém telefonu. S tímto tandemem jsem fungoval více než měsíc, během něhož jsem se snažil cvičit a odpočívat podle doporučení aplikace. V recenzi vám přiblížím moje zkušenosti s náramkem, čím se Elonga liší od chytrých hodinek a na co si během měření dávat pozor.

Klady

 • Přehledná aplikace
 • Intuitivní ovládání
 • Široká nabídka sportů
 • Praktické týdenní plány
 • Hodnocení funkčního věku

Zápory

 • Nemožnost opakovat měření
 • Nepřesnost měření
 • Neznámá úroveň nabití
Tento článek byl zpracován autorem na základě reálné zkušenosti s produktem. Hodnocení může být ovlivněno subjektivními dojmy autora. 
Autor: Martin Dajča
Autor: Martin Dajča
Rád tlumočím své zkušenosti a komplexní myšlenky do srozumitelné řeči pro spotřebitele a spotřebitelky. Ve svém volném čase se věnuji běhu, cyklistice a výletům po svém okolí. V mém portfoliu proto naleznete recenze chytrých hodinek, autokamer a mnohých dalších pomocníků do každodenního života.
Jak se vám líbil tento článek?
4.7/5 - (4 hodnocení)
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související recenze

Recenze: náramek Elonga – zkušenosti po měsíci používání
Elonga
Hodnocení: 3.8/5
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram