ITmix.cz logo

Legislativa: Autokamery v České republice

Autokamery se za poslední dobu staly společníkem na cestách pro mnoho českých řidičů. Ruku na srdce, většina kupujících návod k její obsluze pravděpodobně okamžitě po zakoupení zahodila do nejbližšího odpadkového koše. Přestože uživatelským manuálům obecně nevěnujeme příliš pozornosti, u následující příručky, věnující se základním otázkám legálního užívání vaší autokamery, byste se měli alespoň krátce pozastavit. Neosvojíte-li si totiž hlavní principy, vyžadované zákonem pro její použití, může pro vás být autokamera nejen dobrým pomocníkem, ale také zlým pánem.

Kam s ní? Aneb co říká zákon o umístění autokamery

Na první zákonná omezení narazíte již při samotné instalaci autokamery do vašeho vozidla. Současná legislativa totiž vyžaduje, aby záznamové zařízení bylo ve vozidle umístěno tak, aby neomezovalo a neohrožovalo řidiče či jeho spolucestující. Autokamera nesmí dále řidiči bránit v bezpečném výhledu. 

Zcela vyloučené je tudíž její umístění v zorném poli řidiče, kde by mohla snižovat jeho schopnost vnímat okolní provoz a dostatečně pohotově na něj reagovat. Nechcete-li si s umístěním vaší autokamery lámat hlavu, vsaďte na její klasické usazení za zpětné zrcátko. 

Kamera v ruce řidiče a sankce s tím spojené

Před jízdou si nezapomeňte vždy zkontrolovat, že je kamera pevně uchycena. Pokud byste totiž během jízdy museli brát kameru do ruky a jakkoliv s ní manipulovat, dopouštíte se, obdobně jako v případě držení mobilního telefonu, dopravního přestupku. Při jeho spáchání si přitom nebudete muset sáhnout pouze hlouběji do kapsy, ale přijdete také o body v bodovém systému.

Autokamera v ruce za jízdy vás vyjde draho.

Chci užívat autokameru: čím se musím řídit?

Zákonná omezení neexistují jen v otázce umisťování a manipulace s autokamerou během jízdy, ale rovněž v problematice nakládání s pořízenými záznamy. Kamery zabírají při vaší cestě veřejná prostranství, je proto nevyhnutelné, že zachytí i jiné kolemjdoucí či projíždějící osoby.

Pořízené záznamy přitom obsahují osobní údaje natočených osob a mohou zasahovat do jejich soukromí. Použití autokamery je z toho důvodu právně regulováno rámcem úpravy zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož se stáváte při natáčení provozu tzv. zpracovatelem osobních údajů. Současně na vás dopadá i příslušná část občanského zákoníku poskytující ochranu právu na podobu a soukromí. 

Nahrávejte, ale nesdílejte: zlaté pravidlo pro uživatele autokamery

V mezích občanského zákoníku byste při použití autokamery měli pamatovat na to, že některé záznamy lze pořizovat pouze se souhlasem zúčastněných osob. Specificky jde o záznamy, na nichž je podoba zaznamenané osoby jasně rozpoznatelná, tzn. lze zjistit její totožnost, ať již z tváře, postavy, účesu, oblečení, držení těla nebo gest. Není přitom významné, jak dlouho je dotčená osoba na záznamu viditelná. 

Souhlas s pořízením záznamu není ze zákona potřebný pouze, pokud se pořídí k výkonu či ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů či při veřejném vystoupení na ochranu veřejného zájmu (např. zaznamenání průběhu a příčiny autonehody nebo vandalismu na vozidle apod.). Většina běžných kamerových záznamů bude spadat právě do této výjimky opravňující jejich pořízení bez souhlasu zaznamenaných osob. 

Nezveřejňujte nahrávky na internetu! Ani v jiném veřejném mediálním prostoru.

Bez výslovného souhlasu natočených osob se však pořizovatel záznamu již neobejde, má-li v úmyslu záznam veřejně sdílet. Aniž byste si vyžádali potřebný souhlas, na sdílením svých záznamů raději zapomeňte. Vystavujete se totiž riziku právních tahanic. Ani rozpixelováním obličeje zaznamenaných osob vám nemusí být nic platné. Identifikaci mnohdy neodstraníte. Dotčenou osobu stále mohou rozpoznat minimálně její známí a rodina. I nadále je tak vaše jednání právně postižitelné.   

Videozáznam můžete bez souhlasu použít jen ve specifických případech.

V souladu s úpravou občanského zákoníku pohlíží na užití kamery ve vozidle taktéž zákon o ochraně osobních údajů. Měli bychom mít na paměti, že záznamy pořízené autokamerami nelze použít za libovolným účelem. Legitimním důvodem užití autokamery (pořízení záznamu) je ochrana práv vlastníka vozidla, řidiče, spolucestujících a případně jiných osob. Při takovém použití se sankcí ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů nemusíte obávat. 

Nezákonným způsobem by však již bylo vyvěšení záznamu z kamery na internetu. Stejně jako občanský zákoník, ani zákon pro ochranu osobních údajů takový způsob užití netoleruje. Šířením kamerového záznamu, přestože jím poukazujete např. na nevhodné chování jiného řidiče, se tak můžete dostat do problémů. Obdobně nemůžete ani s výzvou k identifikaci pachatele zveřejnit video, na němž je zachycený vandal, který poškozuje vaše či cizí vozidlo. Se záznamy z vašich autokamer tudíž nakládejte obezřetně a spíše zdrženlivěji.

Autor: Radek Svoboda
Autor: Radek Svoboda
Vždy, když navštívím obchod s elektronikou, tak musím zkontrolovat, co je na trhu nového. Často zabřednu do rozsáhlé rešerše, porovnávám parametry různých produktů a zjištuji reálné zkušenosti uživatelů. Reálné zkušenosti však nejsou vždy dostupné v takové míře a kvalitě, jakou bych očekával, a to se s týmem v ITmix snažíme změnit.
Jak se vám líbil tento článek?
3.8/5 - (23 hodnocení)
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Recenze produktů

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram