ITmix.cz logo

Co je IP krytí a jaké zvolit?

IP ochrana je norma, která určuje odolnost výrobků. Tato norma slouží k tomu, aby uměli spotřebitelé lépe odhadnout, zda je pro ně daný výrobek vhodný, nebo ne. Víte, jak vybrat produkt podle IP krytí?

Jak lze definovat IP krytí?

IP stupně krytí jsou zkratky, které označují míru odolnosti produktů. Každý stupeň je tvořen kombinací písmen IP (International/Ingress Protection) a dvou čísel.

  • První cifra označuje ochranu před vniknutím cizích těles.
  • Druhá cifra označuje ochranu před průnikem vody.

Čím vyšší jsou číslice IP ochrany, tím je produkt odolnější vůči vnějším vlivům. Stupeň krytí IP byste měli vybírat v závislosti na tom, v jakých podmínkách plánujete daný produkt používat. Výběr IP krytí vám usnadní náš stručný průvodce, kterého naleznete níže.

Venku je technika vystavena působení vody i prachu
Venku je technika vystavena působení vody i prachu
zdroj: https://unsplash.com/photos/uCAzm64wJn8

Tabulky IP krytí

Jak jsme již zmínili v úvodu, každý stupeň krytí je tvořen dvojicí čísel, která označují ochranu před cizími tělesy a vodou. IP krytí popisuje tabulka, která obsahuje jednotlivé stupně krytí a jim příslušející odolnost.

Setkali jste se už s IP6x?

U některých produktů se setkáte s IP kódem, který je doplněn jednou číslicí a písmenem "x". Písmeno může být buď na pozici třídy ochrany před cizími tělesy, nebo na pozici třídy ochrany před vodou. Umístění písmene udává podmínky, ve kterých produkt nebyl testován. Přesto ale může být výrobek do jisté míry odolný vůči těmto podmínkám.

Ochrana před cizími tělesy

Ochrana vůči cizím tělesům se odvíjí od jejich průměru. Tabulka IP krytí před cizími tělesy obsahuje sedm stupňů, které jsou označeny první číslicí kódu.

KódVýznam
IP0xŽádná ochrana
IP1xOchrana před vniknutím těles o průměru nad 50 mm
IP2xOchrana před vniknutím těles o průměru nad 12 mm
IP3xOchrana před vniknutím těles o průměru nad 2,5 mm
IP4xOchrana před vniknutím těles o průměru nad 1 mm
IP5xČástečná ochrana před vniknutím prachu
IP6xÚplně prachotěsné
IP norma platí pro techniku na trhu po celém světě
IP norma platí pro techniku na trhu po celém světě
zdroj: https://unsplash.com/photos/_jYLJodqEoY

Ochrana před vniknutím vody

Ochrana před působením vody má větší rozsah než předchozí kritérium. Důvodem je několik způsobů, jak může voda působit na výrobky. Následující tabulka proto obsahuje 10 stupňů krytí, které jsou v kódu označeny druhou číslicí.

KódVýznam
IPx0Žádná ochrana
IPx1Ochrana před svisle dopadajícími kapkami vody
IPx2Ochrana před svisle dopadajícími kapkami vody při naklonění do 15°
IPx3Ochrana před svisle stříkající vodou při naklonění do 60° v množství do 10 l/min po dobu 5 minut (krytí proti dešti)
IPx4Ochrana před stříkající vodou ze všech směrů v množství do 10 l/min po dobu 5 minut
IPx5Ochrana před tryskající vodou ze všech směrů z trysky o průměru 6,3 mm s průtokem do 12,5 l/min po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů
IPx6Ochrana před intenzivně tryskající vodou/vlnobitím ze všech směrů z trysky o průměru 12,5 mm s průtokem do 100 l/min po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů
IPx7Ochrana před dočasným ponořením pod vodou v hloubce do 1 metru po dobu 3 minut
IPx8Ochrana před trvalým ponořením pod vodou za podmínek určených výrobcem
IPx9KOchrana před trvalým ponořením, zvýšeným tlakem a zvýšenou teplotou (možné čištění párou)

Jaký IP stupeň ochrany zvolit?

To, jaký stupeň IP krytí zvolit pro vámi vyhledávaný výrobek, je velice variabilní. Důležité je, abyste si nejprve promysleli, jakým podmínkám bude produkt vystaven.

IP krytí v interiéru – suché oblasti

V suchých částech domácnosti stačí nižší stupeň ochrany před vodou. Stupeň ochrany před cizími tělesy je v tomto případě důležitější, a to hlavně u svítidel a elektroniky. Tyto výrobky by měly být chráněny stupněm krytí alespoň IP2x. Znamená to ochranu před vniknutím předmětů o průměru do 12 mm. Příkladem takového „předmětu“ může být i lidský prst.

IP krytí v interiéru – koupelna a mokré oblasti

Okolí varné desky a kuchyňského dřezu či celá koupelna jsou vlhká prostředí, ve kterých má smysl zvolit vyšší úroveň ochrany před vodou. Ať už plánujete používat na těchto místech jakoukoliv elektroniku, měla by splňovat alespoň normu IPx3 či IPx4.

IP krytí v exteriéru

Exteriér vystavuje elektroniku a jiné výrobky mnohem náročnějším podmínkám než interiér. Výrobky se dostanou snadno do kontaktu nejen se stříkající a padající vodou, ale i s drobnými částečkami, které do nich mohou vniknout ze všech stran. Proto doporučujeme vybírat produkty s krytím IP44. Pokud plánujete výrobky čistit proudem vody, zvolte úroveň ochrany před vodou IPx5, abyste předešli jejich poškození.

Věděli jste, že IP kód může být doplněn dalšími písmeny, která popisují odolnost vůči olejům, elektřině či pohybu ve vodě?

Doplňkové údaje k IP ratingu

Dvoučíselný kód popisuje odolnost produktu vůči cizím tělesům a vodě. U některých výrobků se ale můžete setkat také s dalšími písmeny, která popisují odolnost vůči speciálním podmínkám.

KódVýznam
FOdolnost vůči olejům
HOdolnost vůči vysokému napětí
MOdolnost vůči vodě během pohybu rotujících částí stroje
SOdolnost vůči vodě bez pohybu rotujících částí stroje
WOdolnost vůči vlivům počasí

Kromě toho naleznete také produkty, které mají v IP kódu i údaj o ochraně obsluhujících osob. Jedná se především o stroje, jejichž části mohou být při obsluze nebezpečné pro lidské zdraví.

Příkladem může být kód IP3xD, který je typický pro elektrické skříňky.

KódVýznam
AOchrana před dotykem hřbetu ruky
BOchrana před dotykem prstu
COchrana před dotykem ručního nástroje
DOchrana před dotykem drátu

IP norma pomáhá spotřebitelům po celém světě v rozhodování, zda je pro ně daný produkt vhodný. Stupně ochrany IP obsahují dvoučíselné kódy, které určují odolnost vůči vniknutí cizích těles a vody.

Autor: Martin Dajča
Autor: Martin Dajča
Rád tlumočím své zkušenosti a komplexní myšlenky do srozumitelné řeči pro spotřebitele a spotřebitelky. Ve svém volném čase se věnuji běhu, cyklistice a výletům po svém okolí. V mém portfoliu proto naleznete recenze chytrých hodinek, autokamer a mnohých dalších pomocníků do každodenního života.
Jak se vám líbil tento článek?
4.7/5 - (4 hodnocení)
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Recenze produktů

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram